Cel podróży Od Do Goście

Znajdź nas

kontakt

Royal Apartments

  +48 790 500 635

  biuro@royal-apartments.pl

Call
Chat

Warunki rezerwacjiRoyal Apartments


WPROWADZENIE

Niniejszy Regulamin określa zasady na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów, a dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Royal Apartments zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia rezerwacji.

 

1. SPOSOBY DOKONANIA REZERWACJI

Rezerwacji można dokonać:

- poprzez stystem rezerwacji online na stronie internetowej;
- telefonicznie - pod numerem telefonu +48 58 345 11 11;
- poprzez stystem rezerwacji online na stronie internetowej;
- wysyłając zamówienie na pobyt w formie elektronicznej (e-mail pod adres biuro@royal-apartments.pl);
- wypełniając formularz kontaktowy na stronie royal-apartments.pl, znajdujący się w zakładce Kontakt;

 

2. WARUNKI DOKONANIA REZERWACJI GWARANTOWANEJ

Warunkiem koniecznym dla dokonania rezerwacji gwarantowanej jest uiszczenie przedpłaty w wysokości 30 % całkowitej wartości rezerwowanego pobytu. Przedpłata może być wpłacona przy użyciu karty kredytowej, przelewu on-line, przelewu na konto bankowe oraz gotówki. Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty przedpłaty w określonym terminie.

 

a) Karta kredytowa i przelew on-line - rezerwacja poprzez system rezerwacji on-line.

W przypadku płatności kartą kredytową, przedpłatę należy wpłacić przy użyciu systemu płatności on-line. Brak niezwłocznego (ok. 30 minut) dokonania zapłaty kartą kredytową lub przelewem on-line spowoduje anulowanie rezerwacji.

Wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi. 

Po otrzymaniu przedpłaty zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania a wraz z nim elektroniczne Potwierdzenie Rezerwacji z systemu rezerwacji on-line, ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację, Konsjerż Royal Apartments.

 

b) Przelew Bankowy

W przypadku wpłaty na konto bankowe, w automatycznie wysyłanym e-mailu zatwierdzającym rezerwację Wstępną zostaną zawarte dane konta bankowego, na które należy wpłacić przedpłatę w ciągu 72 godzin od momentu otrzymania ww. wiadomości e-mail z Potwierdzeniem Rezerwacji Wstępnej.

Wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi. 

Po zaksięgowaniu przedpłaty zostanie przesłany klientowi e-mail z potwierdzeniem jej otrzymania a wraz z nim elektroniczne Potwierdzenie Rezerwacji Gwarantowanej ze wszystkimi danymi koniecznymi do realizacji pobytu. W dniu rozpoczęcia pobytu klient jest zobowiązany zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację Konsjerż Royal Apartaments. 

 

3. DODATKOWE OPŁATY

W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (gaz, prąd, woda) oraz sprzątanie końcowe. Royal Apartments nie będzie pobierał żadnych innych opłat dodatkowych ponad te, które zostały wskazane na stronie internetowej:

 

a) Opłata miejscowa

Sopot  - opłata uzdrowiskowa - 4,30 PLN/ dobę/ osobę
Gdańsk - opłata klimatyczna  - 2,10 PLN/ dobę/ osobę

4. KAUCJA 

Royal Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania zwrotnej kaucji w kwocie od 200 do 800 PLN w zależności od standardu wykończenia i wyposażenia, w celu pokrycia ewentualnych szkód, powstałych podczas pobytu klienta.

 

5. ANULOWANIE I ZMIANY W REZERWACJI 

Wszelkie zmiany dotyczące rezerwacji powinny być zgłoszone i dokonane na minimum 14 dni przed planowanym terminem pobytu. 

Postępowanie W przypadku:

 

a) Rezygnacji z rezerwacji po wpłacie przedpłaty, zaksięgowana kwota nie podlega zwrotowi. Aby przedpłata nie została utracona istnieje możliwość przełożenia rezerwacji na inny wybrany dostępny termin w br. kalendarzowym. Zmiana taka musi zostać dokonana na minimum 14 dni przed pierwotnym terminem rezerwacji, Zmiany można dokonać jedynie z zachowaniem pierwotnej długości pobytu oraz ceny. W przypadku zmiany terminu rezerwacji należy anulować pierwotną rezerwację poprzez wysłanie maila na adres biuro@royal-apartments.pl z podaniem nowego terminu, oraz nazwy nowego apartamentu, który w wybranym terminie jest wolny. W przypadku wybrania nowego terminu przypadającego w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.

 

b) Przedłużenie pobytu

Pobyt w danym obiekcie można przedłużyć w przypadku gdy apartament jest wolny. W przypadku przedłużenia pobytu, klient zobowiązany jest zgłosić fakt ten do Royal Apartaments.

 

c) Skrócenie pobytu o kilka dni - jeżeli zdecydują się Państwo na powyższe zmiany na mniej niż 14 dni przed przyjazdem, cena nie może ulec zmianie. 

Wszelkie zmiany dononywane w rezerwacji, muszą zostać zatwierdzone przez Dział Rezerwacji, tylko pisemne, elektroniczne (e-mail) potwierdzenie wysłane do klienta - jest ważne. 

 

d) Royal Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu na inny o podobnym standardzie z zachowaniem pierwotnej kwoty rezerwacji. W przypadku kiedy, apartament będzie tańszy w zarezerwowanym terminie Royal Apartments zwróci różnicę w cenie wynajmu, wynikającą z cennika zamieszczonego na stronie www.royal-apartments.pl

 

 

6. PRZYJAZD, PRZEKAZANIE KLUCZY, WYJAZD 

DOBA HOTELOWA od godziny 15:00 do 11:00

 

ZAKWATEROWANIE: Klient zobowiązany jest do poinformowania Royal Apartments, najpóźniej dzień przed przyjazdem, o planowanej godzinie przyjazdu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Royal Apartments. Przy zakwaterowaniu klient zostanie poproszony o:

- ukazanie ważnego dokumentu tożsamości akceptowanego na terenie Polski (dowód osobisty lub paszport) 

- uiszczenie płatności za pobyt (gotówką bądź kartą kredytową) 

- dostarczenie danych karty kredytowej lub kaucji w wysokości od 200 do 800 PLN (kaucja zostanie zwrócona w dniu wyjazdu)

 

WYKWATEROWANIE: Goście zobowiązani są, dzień przed wyjazdem, do poinformowania Royal Apartments, o której godzinie chcą opuścić apartament (godziny wykwaterowania od 8:00 do 11:00), o ustalonej godzinie następnego dnia Konsjerż Royal Apartments przyjedzie do Państwa zwróci kaucję, wręczy fakturę za pobyt, odda kaucję, odbierze od Państwa klucze oraz w razie potrzeby pomoże Państwu. 

 

7. OBOWIĄZKI KLIENTA

a) Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do podanej na potwierdzeniu rezerwacji oraz na stronie intrenetowej . Klient zobowiązany jest do poinformowania mailowego Royal Apartments o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę osób podaną na stronie: www.royal-apartments.pl, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić wydania kluczy do obiektu. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. 

b) Do obowiązków klienta należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe.

c) Wcześniejszy, nieuzgodniony wyjazd Klienta bez przekazania apartamentu przy udziale Konsjerż Royal Apartments, może spowodować roszczenia ze strony Royal Apartments.

d) Korzystanie z kominka – klient zobowiązuje się do korzystania z kominka wyłącznie w czasie obecności w apartamencie. Zabrania się pozostawienia rozpalonego ognia w kominku bez osobistego dozoru.

e) Palenie tytoniu w apartamentach jest niedozwolone, na terenie obiektu palenie może odbywać się wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w apartamencie, Rezerwujący zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 300,00 Pln.

f) Przyjazd ze zwierzęciem musi być potwierdzony przez Royal Apartments. W przypadku pobytu w apartamencie ze zwierzęciem W miejscach ogólnodostępnych, Rezerwujący ma obowiązek trzymania zwierzęcia w sposób uniemożliwiający spowodowanie szkody na osobie lub mieniu, w szczególności przyużyciu smyczy oraz w uzasadnionych przypadkach kagańca. Rezerwujący zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów weterynaryjnych zwierzęcia. O powstałej szkodzie należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. 

 

Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Royal Apartments o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w obiekcie - po wejściu do apartamentu, wówczas nie zostanie obciązony kosztem naprawy. Zobowiązany jesr również do zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu oraz pokrycia  równowartości tych szkód.

 

8. WYSTĄPIENIE SIŁY WYŻSZEJ 

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Royal Apartments rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Royal Apartments ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Royal Apartments, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej royal-apartments.pl, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych serwisu royal-apartments.pl oraz firmy Profitroom odpowiedzialnej za proces płatności on-line. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 

 

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Royal Apartments.

b) Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą  być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.) immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.

c) Dokonanie rezerwacji i wpłata zadatku jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych warunków rezerwacji oraz pobytu w apartamentach Royal Apartments.

d) W przypadku jakichkolwiek problemów z dokonaniem rezerwacji lub pytań dotyczących oferty prosimy o kontakt z Wynajmującym od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 20:00, mail: biuro@royal-apartments.pl , telefon:  +48 790 500 635

 

 tel: +48 790 500 635     email: biuro@royal-apartments.pl